Před TMELem (TMEL I - 2013)

Milé účastnice a účastníci TMELu,

děkujeme za zaslané přihlášky. TMEL proběhne v plánovaném termínu 15. - 17. března 2013 v celkovém počtu 25 účastníků. 

Základna
TMEL se uskuteční na skautské základně v Přelouči.
Adresa: Kladenská 845, Přelouč.

Začátek a konec

Začínáme v pátek v 17:45 na základně a je nutné, abyste tam v tu dobu opravdu byli, jinak to nepříjemně naruší program.
Předpokládaný konec je v neděli kolem 16:00.

Platba 

Cena kurzu je 500 Kč. Platbu prosíme zasílejte na účet pořadatelského střediska Dvojka Praha 2300061568/2010, s variabilním symbolem 842 a prvních 6 čísel vašeho RČ. Platby prosím proveďte nejpozději do 20. únoraJestli vaše platba dorazila si můžete zkontrolovat na transparentním účtu

Přihláška

Do stejného data (20. února) prosím vyplňte podrobnou přihlášku, kterou najdete v tomto formuláři.

Úkoly

Před TMELem bude zapotřebí splnit několik týmových úkolů, jejichž výstupy budete využívat na jednotlivých programech:
  1. Analýza týmu - zpracujte v týmu analýzu, která se zaměří na silné a slabé stránky týmu. (Doporučujeme využít Hodnocení kvality, které má výhodu srovnání jak v čase, tak mezi jednotkami a máte jistotu, že nezapomenete na žádnou důležitou oblast Vaší práce.) 
  2. Výběr tématu - na základě analýzy si vyberte téma, které chcete v týmu řešit a rádi byste ho posunuli v rámci kurzu. Téma může být z jakékoliv oblasti, ale vzhledem k tomu, že TMEL je akce zaměřená na týmy, tak Vám v rámci programů můžeme nabídnout naše zkušenosti převážně z oblastí vedení týmu, plánování, komunikace a práce v týmech (v Hodnocení kvality oblasti Lidé a Řízení a plánování). V rámci víkendu bude prostor pro diskuzi nad tématem jak v rámci Vašeho týmu, tak získáte i náměty od ostatních. 
  3. Prezentace týmu - na úvod víkendu proběhne představení jednotlivých týmů na motivy akce Pecha Kucha. Vaším úkolem je připravit prezentaci Vašeho týmu a tématu, které jste si vybrali k řešení na TMELu. Prezentace bude obsahovat 15 slidů, na každý budete mít 15 vteřinV prezentaci:
  • představte tým jako celek
  • jeho jednotlivé členy
  • pochlubte se úspěchy, kterých jste jako tým dosáhli
  • na závěr uveďte vybrané téma
Níže se můžete inspirovat prezentací našeho týmu (Vaše zasílané však nemusí být v tomto formátu - tj. video se zvukem, stačí nám ppt prezentace s 15 slidy, která ovšem bude obsahovat dané okruhy - uvedeny výše). Prezentaci prosím zašlete nejpozději do pátku 8. 3., abychom se mohli připravit na Vámi vybraná témata. Na místě pak budete pro ostatní prezentaci předvádět (tj. slidy již nemusí být s textem, stačí obrázky a slovní komentář - podobně jako ve videu).

Pecha Kucha prezentace týmu